Zajęcia z facylitacji

Zajęcia z facylitacji - certyfikat

Certyfikat wydawany jest uczestnikom szkolenia z facylitacji, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem w trakcie zajęć potwierdzą zrozumienie pojęć facylitacji w metodyce Process Iceberg, wprowadzonych w ramach programu szkolenia. Certyfikat jest wydawany przez polskie Centrum Facylitacji we współpracy i za zgodą autora metodyki Process Iceberg, Tony Mann’a.

Certyfikat nie jest związany z dodatkową opłatą. Proces zatwierdzania do przyznania certyfikatu wymaga rejestrację obecności uczestników podczas zajęć i uzyskania od każdej osoby danych osobowych (adres email, telefon, adres do wysłania certyfikatu).

Wzór certyfikatu - kliknij