Formularz rejestracyjny

Formularz zgłoszenia elektronicznego na studia podyplomowe Zarządzanie projektami - edycja Jesień 2018 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć - październik 2018 r.

Pole obowiązkowe *

 Pan   Pani 
Nie zaznaczyłeś płci

Wprowadź imię

Nie podałeś nazwiska

Nie podałeś imion ojca i matki


Nie wybrałeś dokumentu tożsamości

Nie podałeś serii dokumentu

Nie podałeś numeru dokumentu tożsamości


Nie podałeś numeru Pesel
 mgr inż.   mgr   lic.   inż.  Nie   Tak 


 Proszę o wystawienie faktury VAT wg danych z faktury pro-forma
 Proszę o wystawienie faktury VAT wg danych poniżej


Informacje dotyczące płatności przez Pracodawcę, wielkość opłaty etc.


Nie załączyłeś wymaganych dokumentów

Załącz wszystkie wymagane dokumenty - jeden folder opatrzony Twoim nazwiskiem (format ZIP) - link do dokumentów:

- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski, inżynierski lub licencjacki),

- potwierdzenie przelewu opłaty (I część lub całość),

- skan podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia,

- w przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo dołącz dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

  Refresh Captcha  
Po poprawnym wpisaniu kodu kliknij poza polem!