Formularz rejestracyjny

Formularz zgłoszenia elektronicznego na studia podyplomowe Zarządzanie projektami - edycja Wiosna 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć - marzec 2019 r.

Pole obowiązkowe *

 Pan   Pani 
Nie zaznaczyłeś płci

Wprowadź imię

Nie podałeś nazwiska

Nie podałeś imion ojca i matki


Nie wybrałeś dokumentu tożsamości

Nie podałeś serii dokumentu

Nie podałeś numeru dokumentu tożsamości


 polskie   inne 
Nie podałeś obywatelstwa

Nie podałeś numeru Pesel
 mgr inż.   mgr   lic.   inż.  Nie   Tak 


 Proszę o wystawienie faktury VAT wg danych z faktury pro-forma
 Proszę o wystawienie faktury VAT wg danych poniżej


Informacje dotyczące płatności przez Pracodawcę, wielkość opłaty etc.


Nie załączyłeś wymaganych dokumentów

Załącz wszystkie wymagane dokumenty - jeden folder opatrzony Twoim nazwiskiem (format ZIP) - link do dokumentów:

- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski, inżynierski lub licencjacki),

- potwierdzenie przelewu opłaty (I część lub całość),

- skan podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia,

- w przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo dołącz dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

  Refresh Captcha  
Po poprawnym wpisaniu kodu kliknij poza polem!