Program studiów

  • PDF
  • Drukuj
  • Email
Przedmiot
Kod
Zal.
Wymiar
ECTS
Blok tematyczny
Opiekun przedmiotu
Wykł.
L/Ćw
W
Wprowadzenie do zarządzania projektami
P-WZP
prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak
E+P
20
4
0
2
Wprowadzenie do zarządzania
4
Wstęp do zarządzania projektami
4
Programy, portfele projektów, organizacja projektowa
8
Konstruowanie uzasadnienia biznesowego. Studia możliwości i wykonalności.
4
4
Standardy zarządzania projektami
P-SZP
prof. dr hab. Krzysztof Sacha
E
73
0
0
5
Metodyka PMBOK
14
Metodyka PRINCE2 22
Metodyka AGILE 20
Metodyka IPMA
1
Metodyki i podejścia dziedzinowe
16
Umiejętności menadżerskie w zarządzaniu projektami
P-UMP
dr hab. inż. Andrzej Zalewski
P
26 0 52
5
Projekt jako zmiana - zarządzanie zmianą
8
Planowanie i zarządzanie komunikacją w projekcie

8
Negocjacje w zarządzaniu projektami: sztuka, zasady, techniki
8
Efektywne kierowanie pracą zespołu - sztuka i umiejętność facylitacji.
14
Sztuka przewodzenia w projekcie
6
Motywowanie uczestników projektu 6
Zarządzanie konfliktem
6
Budowa i zarządzanie zespołem projektowym
8
PMO (Project Management Office)
8
Public relations i kształtowanie wizerunku projektu
4
Jak być dobrym sponsorem? 2
Techniki i narzędzia zarządzania projektami
P-TNZ
dr inż. Mariusz Kamola
E+P
18 20 0
2
Konstruowanie i zarządzanie budżetem projektu
4
Zarządzanie zakresem projektu
4
Planowanie oparte na produktach i zarządzanie jakością
4
4
Zarządzanie projektem metodą łańcucha krytycznego (ang. CCPM)
4
Harmonogramowanie projektów
4
8
Zarządzanie ryzykiem dla kierowników projektu
2 4
Współczesne problemy zarządzania projektami
P-WPZ
dr hab. inż. Andrzej Zalewski
P
3
0 0
1
P2ware Project Manager 7
1
Ścieżka rozwoju Kierownika Projektu 2
RAZEM:
140 24 52
15
ŁĄCZNIE:
217
15

 

Legenda:

Wykł. - wykłady, szkolenia

L/Ćw - laboratoria lub ćwiczenia

W - warsztaty