Informacje o zapisach

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Warunki przyjęcia

Zapisy przyjmowane są w kolejności zgłoszeń. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 72 osoby.

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc. Do tej pory edycje liczyły sobie:

 • I - 51 osób (Jesień '2010)
 • II - 38 osób (Wiosna '2011)
 • III - 69 osób (Jesień '2011)
 • IV - 33 osoby (Wiosna '2012)
 • V - 66 osób (Jesień '2012)
 • VI - 21 osób (Wiosna '2013)
 • VII - 67 osób (Jesień '2013)
 • VIII - 25 osób (Wiosna '2014)
 • IX - 62 osoby (Jesień '2014)
 • X - 34 osoby (Wiosna '2015)
 • XI - 78 osób (Jesień '2015)
 • XII - 41 osób (Wiosna '2016)
 • XIII - 52 osoby (Jesień '2016)
 • XIV - 39 osób (Wiosna '2017)
 • XV - 61 osób (Jesień '2017)
 • XVI - 30 osób (Wiosna '2018)
 • XVII - 52 osoby (Jesień '2018)

 

Zapisy

Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line (forma preferowana). Procedura zapisów jest prosta i niekłopotliwa, przeciętnie zajmuje maksimum 10 minut. Oto ona:

 • Zgodnie z wybranym lub ustalonym indywidualnie schematem płatności wnosimy pierwszą ratę opłaty. Zapisujemy potwierdzenie przelewu. Osoby dofinansowane przez pracodawcę proszone są o jego oświadczenie odnośnie kwot i terminów dofinansowania (w dowolnej postaci przyjętej w firmie). Oświadczenie nie musi być podpisane zgodnie z reprezentacją firmy.
 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
 • Wypełniamy formularz przez Internet dostępny tutaj.

Potwierdzenie rejestracji otrzymacie najpóźniej w 24 godziny od zgłoszenia.

W przypadku częściowej lub całkowitej płatności przez pracodawcę – składamy najpierw wniosek bez potwierdzenia przelewu od pracodawcy, a fakturowaniem zajmie się nasza księgowość. W nietypowych przypadkach – proszę pisać lub dzwonić – na pewno pomożemy!

 

2. Przesłać drogą e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
  • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz formularz wniosku)
  • skan podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia)

 

3. Przesłać pocztą lub kurierem na adres Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej:

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 15/19, pok. 518
00-665 Warszawa

 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan lub oryginał oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
  • oryginał podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz formularz wniosku)
  • oryginał podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia)

 

4. Dostarczenie osobiście do sekretariatu Instytutu, pok. 518 (5 piętro) lub pok. 521 (5 piętro) czynnym w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w kopercie z dopiskiem "Studia podyplomowe ZP".


Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie. Jeśli potrzebują Państwo fakturę proszę zaznaczyć ten fakt w formularzu wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe w odpowiedniej rubryce.

 

Opłaty


Studia podyplomowe są odpłatne. Opłata w wysokości 8900 zł obejmuje - zajęcia zgodne z programem studiów w tym zajęcia z facylitacji pozwalające na uzyskanie certyfikatu ILM oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu Prince2 Foundation i Agile PM Foundation.

Wysokość opłaty od dnia 1 czerwca 2018 r. wynosi 8900 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:

 • 4500 zł przy zapisach
 • 4400 zł - do 30 września 2019 r. (przed rozpoczęciem II semestru)


lub cztery raty:

 • 2500 zł przy zapisach
 • 2000 zł - do 1 czerwca 2019 r.
 • 2400 zł - do 30 września 2019 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
 • 2000 zł - do 1 grudnia 2019 r.


Możliwe jest rozłożenie opłaty za studia na większą liczbę rat - po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Podyplomowych - informacji w tym zakresie udziela dr hab. inż. Andrzej Zalewski -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej - nr 143/2018, wysokość opłaty wnoszonej przez cudzoziemców wynosi - 5500 euro.


Opłatę za studia należy wnosić na konto bankowe:

Uczestnicy edycji Wiosna 2019 podczas rekrutacji wnoszą opłatę na konto bankowe:
Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091

podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami

kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe.

Uczestnicy edycji Jesień 2018 wnoszą opłaty na indywidualne numery kont podając następujące dane:
Adresat: Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Tytuł: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Projektami.

Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego z metodyki Prince2 Foundation będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu egzaminu w wysokości 861 zł oraz 738 zł w przypadku egzaminu Agile PM Foundation (płatne na rachunek przeprowadzającego egzamin) - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos


Zasady pobierania opłat reguluje szczegółowo załącznik do uchwały Senatu PW nr 85/XLVI/2006.

UWAGA: Faktury będą wystawiane "automatycznie" jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku, niemniej w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z księgowością Instytutu, tel. (22) 234 7122.

UWAGA: faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom. Faktura proforma wystawiana jest po otrzymaniu dokumentu (w formie papierowej lub skan dokumentu w formie elektronicznej) potwierdzającego umowę zawartą pomiędzy Firmą/Pracodawcą, a uczestnikiem studiów, dotyczącą dofinansowania odpłatności za studia oraz wielkości tegoż dofinansowania.

Z tytułu opłat za studia podyplomowe faktury wystawione są wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej czyli „Słuchacza” studiów podyplomowych, który zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej.

Nie ma możliwości wystawienia faktury gdzie płatnikiem jest Słuchacz a nabywcą firma. W przypadku, gdy opłata za studia podyplomowe wnoszona jest przez firmę, istnieje możliwość, aby na fakturze firma ta została wskazana jako płatnik, a uczestnik studiów podyplomowych jako nabywca usługi edukacyjnej. W takiej sytuacji niezbędne jest przekazanie przez firmę stosownego pisma zawierającego m.in. dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury.