• PDF
  • Drukuj
  • Email

FAQ

 

Do kogo skierowane są studia?

Studia skierowane są do wszystkich pragnących zbudować lub rozwinąć kompetencje w zakresie zarządzania projektami, niezależnie od "backgroundu" zawodowego, wykształcenia.

Studia dedykowane są również osobom, które chcą zwiększyć efektywność codziennej pracy oraz potrzebują wiedzy niezbędnej przy samodzielnym zarządzaniu zespołem.


Nie mam wykształcenia technicznego - czy są to studia dla mnie?

Absolutnie tak! Zarządzanie projektami do dziedzina interdyscyplinarna, którą z sukcesem uprawiają ludzie różnych profesji.


Czym się wyróżniają od innych studiów podyplomowych z PM?

Trzy wiodące metodyki, dużo zajęć praktycznych i warsztatowych, nowoczesny program równoważący rozwój indywidualnych kompetencji, umiejętności miękkich i twardych ze znajomością wiodących metodyk zarządzania projektami - wszystko by dać jak najszersze pojęcie o tym na czym polega zarządzanie projektami. Każdy semestr studiów kończy egzamin certyfikacyjny PRINCE 2 Foundation oraz Agile PM Foundation.


Czy po ukończeniu studiów uczestnicy otrzymują certyfikaty?

Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, certyfikat PRINCE2 Foundation (wymagane zdanie odpowiedniego egzaminu), certyfikat Agile PM Foundation (wymagane zdanie odpowiedniego egzaminu) oraz certyfikat facylitacji metodą Process Iceberg.


Czy zyskam praktyczne doświadczenia podczas studiów?

Celem studiów oprócz uzyskania niezbędnej teorii jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zarządzania projektami. Dlatego poza zajęciami teoretycznymi w programie studiów znajdują się również zajęcia praktyczne w formie laboratoriów, ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez praktyków biznesu. Dzięki temu uczestnicy poznają praktyczne metody zarządzania projektami i zyskują umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.


Na jakiej metodyce PM bazuje program?

Studia obejmują swym zakresem trzy wiodące metodyki zarządzania projektami PMBoK, PRINCE2 i IPMA, a także podejścia dziedzinowe ? w obszarze informatyki (m.in. metodyki agile), motoryzacji, marketingu.


Co obejmuje opłata za studia?

Opłata obejmuje:

  • uczestnictwo w wykładach, warsztatach, laboratoriach,
  • dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej,
  • podręczniki,
  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej,
  • szkolenie PRINCE2 Foundation oraz Agile PM Foundation (ujęte w programie studiów),
  • dostęp do zasobów bibliotecznych Politechniki Warszawskiej (daje je Karta Uczestnika Studiów Podyplomowych).

Czy podczas studiów będzie mi przysługiwał status studenta ?

W czasie studiów podyplomowych niestety status studenta nie przysługuje, a jedynie status uczestnika. Nie daje on więc uprawnień do zniżek w komunikacji etc., ale daje uprawnienia do korzystania z MSDN, biblioteki PW, serwisów z publikacjami naukowymi i innych zasobów uczelni.


Czym różnią się studia podyplomowe "Zarządzanie projektami" od studiów "Zarządzanie zasobami IT"?

Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami" poświęcone są wyłącznie tematyce zarządzania projektami i ich celem jest dostarczenie kompletnej (!) i praktycznej wiedzy o zarządzaniu projektami, podczas gdy studia "Zarządzanie zasobami IT" obejmują także wiele innych obszarów niezbędnych w pracy menadżera IT (technologie IT, architektury, standardy: ITIL, ISO 20000, COBIT; audyt informatyczny, modelowanie procesów biznesowych, bezpieczeństwo informacji i wiele innych). Adresatem studiów "Zarządzanie projektami" są wszyscy zainteresowania uzyskaniem kompetencji w zarządzaniu projektami, a więc nie tylko osoby związane zawodowo z branżą IT, jak to ma miejsce w przypadku naszej drugiej propozycji.