Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Agile PM Foundation

Certyfikacja Agile PM® Foundation, czyli jak opanować zwinnie zarządzać projektem

Agile PM Foundation - Certyfikat

Agile zrewolucjonizował na wskroś funkcjonowanie działów IT a obecnie całych firm, które włączyły się w tzw. rewolucję agile’ową. Korzyści z wdrożenia zwinnego zarządzania spod znaku AGILE, to m.in. większa reaktywność na pojawiające się potrzeby biznesowe, szybsze dostarczanie nowych rozwiązań, efektywniejsze zarządzanie projektami a także oszczędności płynące z ograniczenia lub eliminacji zbędnych lub nie przynoszących istotnej wartości prac.

Istotną częścią tej agile’owej rewolucji jest obszar zarządzania projektami. Agile Project Management na stałe zagościł w firmach i to nie tylko w wytwarzaniu rozwiązań IT, ale w zarządzaniu przedsięwzięciami wszystkich branż. Agile PM to obecnie codzienność pracy w działach realizujących projekty w wielu firmach. Znajomość zasad i metodyk Agile PM jest niezbędnym składnikiem kompetencji a często też warunkiem koniecznym rozwoju kariery osób zajmujących się zarządzaniem projektami.

Agile Project Management jest odpowiednio szeroko ujęty w programie naszych studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami. Nasi uczestnicy uczą się nie tylko zasad AGILE PM opisanych np. w Agile Manifesto [można dodać link, gdyby miało to sens] czy Scrum Guide, ale także poznają praktykę stosowania tych metodyk.
Nieodłączny element kształcenia w tym zakresie stanowią zajęcia z obszaru metodyki AGILE Project Management®. Pozwalają one uzyskać wiedzę na temat zasad i metodyki AGILE PM® oraz przygotować się do egzaminu na certyfikat AGILE PM® na poziomie Foundation (podstawowym).

Metodyka Agile Project Management (w skrócie AgilePM®) w jednolity i dokładny sposób definiuje podejście do zwinnego zarządzania projektem. Ucieleśnia ona w pragmatyczny, skonkretyzowany sposób ogólne zasady Agile Project Management wyrażone w Manifeście Agile z 2001 roku. Metodyka AgilePM® określa zasady, którymi należy kierować się w zwinnym zarządzaniu projektami a jednocześnie definiuje role uczestników projektu. AgilePM® obejmuje różnego typu podejścia do priorytetyzacji wymagań oraz zadań realizowanych przez zespół projektowy. Określa ona również produkty (rezultaty) i procesy zarządzania projektami, które pozwalają prowadzić w projekt w sposób uporządkowany i przewidywalny, ale także elastyczny i adaptacyjny. Metodyka Agile PM® może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości.
 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa