Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na edycję Jesień 2022!
zapraszamy do śledzenia strony edycji [kliknij]

Zakończenie rekrutacji: 30 września 2022 r.
Pierwsze zajęcia: 8 października 2022 r.

W edycji Jesień 2022 (zajęcia rozpoczynają się w 10.2022) zajęcia prowadzone są w dwóch grupach:

  • STACJONARNA - zajęcia prowadzone są klasycznie w salach wykładowych i laboratoriach uczelni (Gmach Wydziału Elektroniki PW, ul. Nowowiejska 15/19) do czasu trwania ograniczeń pandemicznych limit przyjęć wynosi tylko 35 osób;
  • ZDALNA - zajęcia prowadzone są na żywo (!!!) - uczestniczycie w nich za pośrednictwem systemów typu MS Teams / ZOOM, ale bez konieczności przychodzenia na na uczelnię. Jest to oferta interesująca zwłaszcza osoby zamieszkujące dalej od Warszawy. Jesteśmy w stanie przyjąć 70 osób.
W edycji Wiosna 2023 r. zajęcia będą prowadzone w trybie mieszanym, w zależności od liczebności grupy i sytuacji epidemicznej. 

Rodzaj edycji wybieramy w podczas rejestracji w formularzu --> [otwórz formularz].
 

Wcześniejsze edycje

Do tej pory w studiach uczestniczyło ok. 1100 osób
I - 51 osób (Jesień '2010) 
II - 38 osób (Wiosna '2011) 
III - 69 osób (Jesień '2011) 
IV - 33 osoby (Wiosna '2012) 
V - 66 osób (Jesień '2012) 
VI - 21 osób (Wiosna '2013) 
VII - 67 osób (Jesień '2013) 
VIII - 25 osób (Wiosna '2014) 
IX - 62 osoby (Jesień '2014) 
X - 34 osoby (Wiosna '2015) 
XI - 78 osób (Jesień '2015) 
XII - 41 osób (Wiosna '2016) 
XIII - 52 osoby (Jesień '2016) 
XIV - 39 osób (Wiosna '2017) 
XV - 61 osób (Jesień '2017) 
XVI - 30 osób (Wiosna '2018) 
XVII - 52 osoby (Jesień '2018)
XVIII - 29 osób ('Wiosna 2019)
XIX - 70 osób ('Jesień 2019)
XX - 22 osoby ('Wiosna 2020)  
XXI - 56 osób ('Jesień 2020)
XXII - 42 osoby ('Wiosna 2021)
XXIII - 60 osób (Jesień 2021)
XXIV - rekrutacja w toku (Wiosna 2022)
 

Warunki przyjęcia 

Zgłoszenia przyjmowane są wg kolejności zgłoszeń. Uczestnikami studiów podyplomowych, zgodnie z przepisami, mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie, ale też magisterskie).

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.

Zapisy 

Zapisy na studia podyplomowe prowadzimy online. Oto instrukcja postępowania:
1. Przygotowuj skan lub fotografię dyplomu (wystarczy telefonem komórkowym)
2. Jeśli sam opłacasz studia podyplomowe
- wykonaj przelew I raty opłaty (nr rachunków, informacje o opłatach) i zapisz potwierdzenie przelewu,
3. Jeśli studia opłaca w całości lub w części pracodawca i/lub chcesz otrzymać fakturę - przygotuj odpowiednie oświadczenie spośród:
Oświadczenia przy płatności przez pracodawcę! Jeśli nie wiesz, które oświadczenie wypełnić, zasygnalizuj to w formularzu zgłoszeniowym, w uwagach - skontaktujemy się z Tobą i wspólnie ustalimy właściwą opcję - w tym przypadku nie załączaj oświadczenia do formularza;
4. Wypełnij FORMULARZ on-line załączając skan/foto dyplomu, potwierdzenie przelewu (jeśli sam opłacasz studia), oświadczenie dot. fakturowania/płatności przez pracodawcę (por. p. 3).  

Potwierdzenie rejestracji otrzymacie najpóźniej w 24 godziny od zgłoszenia. 
Alternatywnie zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres zapisy@zarzadzanie-projektami.org.pl lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej lub dostarczyć osobiście (proszę wtedy potwierdzić termin wizyty z sekretarz studiów Alicją Trojanowską - kontakt): 

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej 
ul. Nowowiejska 15/19, pok. 518 
00-665 Warszawa 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa