Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-UMP: UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Sposób zaliczenia:
 
ECTS: 0


Nazwa przedmiotu Wspieranie zespołu rozproszonego - facylitacja zdalna
Wymiar Warsztat 14h
Wykładowcy: Jolanta Marszewska, Agnieszka Buśk
Charakterystyka przedmiotu
  • Poznanie modeli, narzędzi i technik, które pozwalają organizować spotkania zdalne, tak aby zapewnić pełne zaangażowanie każdego uczestnika i skutecznie osiągnąć założone cele spotkania. Główne założenia i pojęcia modelu Process Iceberg®, jako metodyki profesjonalnej facylitacji oraz sprawdzonego podejścia do budowania zaangażowania interesariuszy w projekcie. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzia facylitatora, które w znaczny sposób podnoszą efektywność pracy zdalnej zespołu projektowego, szczególnie w sytuacjach chaosu i problemów trudnych do precyzyjnego określenia.
  • Warsztat praktyczny prowadzony zdalnie i pokazujący jak produktywnie zbierać i przetwarzać dane oraz wspierać podejmowanie decyzji, przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia wszystkich członków zespołu.
  • Techniki pracy i komunikacji stymulujące zaangażowanie i osobiste poczucie odpowiedzialności za powodzenie projektu. Rola facylitatora spotkania jako katalizatora procesu pracy grupy nad złożonymi zagadnieniami. Facylitatora, który na bieżąco dopasowuje proces pracy do aktualnej sytuacji na spotkaniu oraz indywidualnych preferencji uczestników.
Zajęcia prowadzone przez minimum 3-osobowy zespół doświadczonych facylitatorów (zależnie od liczebności grupy) Uczestnicy zajęć otrzymują imienne poświadczenie zdobytych kompetencji w zakresie podstaw facylitacji zdalnej w ujęciu Process Iceberg®, które uprawnia do udziału w dalszym procesie certyfikacji Praktyka facylitacji.

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa